Забележителности около Ветрино

Виж всички забележителности около Ветрино. Планирай почивката си и разгледай най-интересните обекти.
Голямата Канара се намира близо до Девня. Местността е обявена за защитена през 1979 г., а през 1997 г. ...
Защитена местност Голямата канара
Скалният манастир Чукара е местност, намираща се на 2.5 км северно от село Кривня, община Провадия. Манастирът ...
Скален манастир Чукара
Пробитият камък се намира близо до Провадия. Представлява скален феномен и се смята, че в миналото е бил ...
Скално образувание Пробитият камък
Скалният манастир се намира в близост до град Провадия и до манастира се стига лесно през така нареченото ...
Скален манастир Градище
Скалният манастир Шашкъните се намира на около 1 км от град Провадия. Разположен е на отвесни стръмни скали и ...
Скален манастир Шашкъните
Саръ кая е известна още като жълтата скала. Там върху недостъпните скали е разположен скалният манастир. Той ...
Скален манастир на Саръ кая
Скален манастир Кара пещера (Черната пещера) се намира на 3,5 км от провадийското село Манастир. До манастира ...
Скален манастир Кара пещера
Водопад Совата се намира близо до Провадия, между селата Неново и Невша, в Северна България. Води началото си ...
Водопад Совата
Музеят на мозайките в Девня е изграден върху част от античните основи на сграда с мозайки, построена в края на ...
Музей на мозайките
Девненски извори са най-големите карстови извори в България. Те са около 30 на брой. Най-красивият е ...
Девненски извори
Крепостта Овеч е изградена от византийците през IV в., но е доказано тракийското присъствие още преди тяхната ...
Крепост Овеч
Екопътеката минава през крепостта Овеч, Провадийското плато и скалните манастири в местността Шашкъните. От ...
Екопътека От Овеч до Шашкъните
Групата скални манастири се намира между село Мадара и Провадия. Те са разположени върху отвесните скали на ...
Невша (скален манастир)
Скален манастир Измътец се намира близо до град Провадия. До манастира има река, която според местни предания ...
Скален манастир Измътец
Старата часовникова кула на град Нови пазар се е намирала на двадесетина метра на югозапад от сегашното и ...
Часовникова кула - Нови пазар
Най-древният град на Европа – Провадия-Солницата се намира в България, недалеч от Провадия. Той датира ...
Провадия-Солницата
На около 3 км от Мадарския конник е открита раннохристянска скална гробница. Намира се в местността Кирека, ...
Раннохристиянска скална гробница
Конна база Калиманци е част от етнографския комплекс Калимански хан. Намира се на около 14 км северозападно от ...
Конна база Калиманци
Крепост Петрич кале се намира югоизточно от Девня, близо до село Аврен. Смята се, че датира от 5 век. Бива ...
Петрич кале