Безплатна регистрация на хотели, къщи, апартаменти и други обекти

Вход за регистрирани потребители
Защо да рекламираме в Почивка.бг?
  • Почивка.бг е най-популярният туристически каталог в България.
  • Аудиторията на Почивка.бг се състои изцяло от потребители търсещи настаняване в България.
  • Почивка.бг предлага най-богат избор за настаняване в България - над 18 000 обекта
  • Дневно над 16 000 души посещават сайта, а през летния сезон - над 50 000 души
  • Осигуряваме най-добрата имиджова реклама за туристически обекти
Вижте възможностите за реклама
Регистрация за нови потребители
  • регистрация в сайта само за 5 минути
  • безплатна и ефективна реклама пред огромна аудитория
  • статистика за посещенията на Вашия обект
  • възможност за редакция на цени, снимки, описание и т.н.
  • още много екстри
Регистрирайте безплатно обект
Уникални посетители на Почивка.бг по месеци
Посетители в Почивка.бг по месеци