42

природни резервата

Резерват Царичина се намира в Централен Балкан, в землището на село Рибарица и обхваща водосборния басейн на ...
Царичина (резерват)
Археологическият резерват Мадара се намира при скалите на местността Мадара, на 30 км от град Шумен и на 15 км ...
Мадара (археологически резерват)
Природен резерват Сребърна се намира край село Сребърна, на 16 км западно от Силистра и на 2 км южно от река ...
Резерват Сребърна
Резерватът Беглика се намира на 14 км по посока югозапад от гр. Батак в планината Родопи. Става резерват през ...
Беглика (резерват)
Резерват Джендема се намира в Стара планина, в близост до връх Ботев и град Калофер. Името на местността идва ...
Джендема (резерват)
Драгоманското блато е обявено за резерват, намира се в западната част на Софийска област, на 1.5 км западно от ...
Драгоманско блато
Козя стена е най-малкият резерват в националния парк Централен Балкан. Той е разположен в землището на село ...
Козя стена (резерват)
Атанасовското езеро се намира близо до Бургас, на Южното черноморие и е обявено за резерват. Тук е домът на ...
Атанасовско езеро
За Резерват Ропотамо е обявена през 1940 г. областта около течението на река Ропотамо. Резерватът се намира на ...
Резерват Ропотамо
Резерватът Камчия обхваща долното поречие на река Камчия, както и землищата на общините Аврен и Долни чифлик. ...
Резерват Камчия
Резерват Парангалица се намира в югозападната част на Рила. Произхода на думата е гръцки. Тук се намират едни ...
Парангалица (резерват)
Резерватът Силкосия се намира в Природен парк Странджа, между селата Българи и Кости. Резерватът е със ...
Силкосия (резерват)
Резерват Бистришко бранище се намира на североизточния склон на Витоша. Площта му е 1061,6 хектара, като ...
Бистришко бранище (резерват)
Резерват Али ботуш се намира в планината Славянка, до Пирин, в близост до границата с Гърция. Територията му е ...
Али ботуш (резерват)
Биосферният резерват Узунбоджак или Лопушна в Малко Търново е част от Природен парк Странджа и е обявен за ...
Лопушна (резерват Узунбоджак)
С площ от 3029 хектара Червената стена е най-големия биосферен резерват в Родопите. Разположен е в долината на ...
Резерват Червената Стена
Резерватът Пеещи скали се намира на територията на Националния парк Централен Балкан, в Стара планина. Името ...
Пеещи скали (резерват)
Археологическият и природен резерват Калиакра е разположен на нос Калиакра, на около 12 км от град Каварна. В ...
Резерват Калиакра
Парков район Баюви Дупки е биосферен резерват в Пирин планина, известен още под името Джинджирица. ...
Баюви Дупки (резерват Джинджирица)
Природният резерват Тауклиман, който е известен и с името Птичият залив, се намира на 60 км от град Варна и на 15 ...
Тауклиман (природен резерват)