За Почивка.бг

Почивка.бг е най-популярният туристически интернет портал в България.

Мисия

Нашата мисия е да поддържаме Почивка.бг напълно изчерпателен и актуален, като предлагаме информация за всички средства за настаняване на територията на България.

Почивка.бг има за цел да ориентира бързо и лесно потребителя и да му предоставя точна информация по достъпен за него начин.

Почивка.бг се стреми да подпомогне развитието на българския туризъм, като го популяризира по достъпен начин пред най-много потребители - чрез интернет. Искаме да предоставим на всеки занимаващ се с туризъм възможността да се представи пред цялата аудитория на Почивка.бг и на всеки интересуващ се от туризъм възможността да се запознае с всички предложения.

Поддържането на тези услуги безплатни е наш приоритет номер едно, тъй като от това зависи достъпността на Почивка.бг за нашите потребители – гости и клиенти на портала.

Екипът

Екипът на Почивка.бг е изграден от млади, амбициозни специалисти в областта на туризма и информационните технологии. Тази комбинация създаде благоприятна почва за създаването на портала в настоящия му вид.

Осъзнаваме, че няма съвършени неща и точно поради тази причина сме отворени за Вашите предложения. Непрекъснатият контакт с Вас, нашите гости и клиенти, е изключително важен за екипа на Почивка.бг. Това е начинът да погледнем от друга гледна точка - през Вашите очи. Така ще развиваме портала според Вашите нужди и изисквания.


Връзка с Почивка.бг