Национални паркове -

3
Национален парк Рила е най-големият национален парк в България. Той се простира на територия с площ над 81 000 ...
Национален парк Рила
Национален парк Пирин се разпростира на площ около 40 000 хектара и седем общини в област Благоевград. Намира се ...
Национален парк Пирин
Националният парк Централен Балкан е разположен в централните и най-високи части на Стара планина. Той ...
Централен Балкан (национален парк)