Забележителности около Момчилово

Виж всички забележителности около Момчилово. Планирай почивката си и разгледай най-интересните обекти.
Голямата Канара се намира близо до Девня. Местността е обявена за защитена през 1979 г., а през 1997 г. международна организация я класифицира за ...
Защитена местност Голямата канара
Пробитият камък се намира близо до Провадия. Представлява скален феномен и се смята, че в миналото е бил използван като древна обсерватория за ...
Скално образувание Пробитият камък
Скалният манастир Чукара е местност, намираща се на 2.5 км северно от село Кривня, община Провадия. Манастирът се вижда и от долината на река ...
Скален манастир Чукара
Скалният манастир се намира в близост до град Провадия и до манастира се стига лесно през така нареченото Али бей дере, както и от скалната ...
Скален манастир Градище
Водопад Совата се намира близо до Провадия, между селата Неново и Невша, в Северна България. Води началото си от извор Совата, който е ...
Водопад Совата
Старата часовникова кула на град Нови пазар се е намирала на двадесетина метра на югозапад от сегашното и местоположение. Тя била построена ...
Часовникова кула - Нови пазар
Групата скални манастири се намира между село Мадара и Провадия. Те са разположени върху отвесните скали на Голямото и Малкото елеме, на ...
Невша (скален манастир)
Скалният манастир Шашкъните се намира на около 1 км от град Провадия. Разположен е на отвесни стръмни скали и се състои от 5 килии, които са ...
Скален манастир Шашкъните
Саръ кая е известна още като жълтата скала. Там върху недостъпните скали е разположен скалният манастир. Той е съставен от общо 5 помещения - ...
Скален манастир на Саръ кая
Музеят на мозайките в Девня е изграден върху част от античните основи на сграда с мозайки, построена в края на III - началото на IV век (времето на ...
Музей на мозайките
Скален манастир Кара пещера (Черната пещера) се намира на 3,5 км от провадийското село Манастир. До манастира водят екомаршрути и се стига лесно ...
Скален манастир Кара пещера
Девненски извори са най-големите карстови извори в България. Те са около 30 на брой. Най-красивият е малкият Хавуз, наричан още Вълшебният. ...
Девненски извори
Крепостта Овеч е изградена от византийците през IV в., но е доказано тракийското присъствие още преди тяхната намеса. Най-голямо развитие, ...
Крепост Овеч
Екопътеката минава през крепостта Овеч, Провадийското плато и скалните манастири в местността Шашкъните. От крепостта до манастирите ...
Екопътека От Овеч до Шашкъните
Скален манастир Измътец се намира близо до град Провадия. До манастира има река, която според местни предания идва от Мадара. Водите и се ...
Скален манастир Измътец
Голямата базилика в Плиска е построена през 875 г. и представлява е религиозно-дворцов комплекс, в чиито предели влизат базилика, манастир и ...
Голяма базилика в Плиска